2017-12-08 VARSITY: Pasco v. Lake City2018-01-02 VARSITY: Lake City v. Cd'A2018-01-12 VARSITY: Cd'A v. Lake City (FFTF)2018-01-25 VARSITY: Cd'A v. Post Falls2018-01-26 VARSITY: Lakeland v. Lake City (Senior Night)