2017-09-07 JV Volleyball: Post Falls v. Lake City2017-09-07 VARSITY Volleyball: Post Falls v. Lake City2017-09-12 JV Volleyball: Cd'A v. Lake City2017-09-12 VARSITY Volleyball: Cd'A v. Lake City2017-09-28 VARSITY Volleyball: Post Falls v. Cd'A (Volleyball for the Cure)2017-10-03 JV Volleyball: Lake City v. Post Falls2017-10-03 VARSITY Volleyball: Lake City v. Post Falls2017-10-10 JV Volleyball: Lake City v. Cd'A2017-10-10 VARSITY Volleyball: Lake City v. Cd'A [Senior Night]2017-10-14 VARSITY Volleyball: Cd'A v. Lake City [Districts]2017-10-17 VARSITY Volleyball: Post Falls v. Lake City (District Championship)2017-10-19 VARSITY Volleyball: Cd'A v. Post Falls2017-10-27 5A IDAHO STATE: Rocky Mountain v. Lake City (Game 1)2017-10-27 5A IDAHO STATE: Madison v. Lake City (Game 2)