Cheryl Nichols Photography | 2016-10-14 Lake City v. Cd'A Varsity Football (CHS Senior Night)

2016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-12016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-22016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-32016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-42016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-52016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-62016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-72016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-82016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-92016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-102016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-112016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-122016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-132016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-142016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-152016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-162016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-172016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-182016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-192016-10-14 LC v. CHS Football (Senior Night)-20